Volver al sitio

 

 

 

 

 

 

 

#Sapsque el 12 d'octubre de 1876 l'alcalde de #Tortellà redacta un escrit sobre l'origen del poble i el motiu de dir-se Tortellà.

Al document apareix un segell municipal a tinta. Si grafia un ocell, un tort, sobre una branca d'olivera.

· Història,Toponimia
broken image

Segell de tinta representatiu de l'administració local

broken image

L'alcalde diu, a l'escrit, que l'origen del poble és per la localització d'una Torre. És diu Torre allà, Tortellà.

També, es diu que l'origen del nom de Tortellà és per l'ocell, un Tort. Ples entorns, n'hi ha molts. Sembla, que la gent diu un Tort aquí, un Tort allà, doncs, Tortellà.

Però realment quin és l'origen del topònim de Tortellà? és una torre? és el Tort?

Bibliografia:

- La recerca del document s'ha fet al "Portal de Archivos Españoles (PARES)" (http://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html)